برخی از پروژه های انجام شده:

 1. شیراز                        سازمان برنامه بودجه استان فارس سالن 200 نفره
 2. مشهد                        سالن آمفی تاتر موئسسه آموزش عالی خاوران
 3. اصفهان                     سالن همایش فرمانداری استهبان
 4. تهران                        سالن همایش دانشکده علوم هوایی شهید ستاری
 5. البرز                          سالن همایش فرمانداری صفادشت
 6. تهران                        تجهیزات اداری شرکت پرژک
 7. البرز                          سالن همایش فرودگاه پیام کرج
 8. ساری                        سالن آمفی تاتر پیامبر دانشگاه علوم پزشکی ساری
 9. آمل                           سالن آمفی تاتر دانشگاه آزاد اسلامی آمل
 10. اصفهان                     سالن آمفی تاتر دانشکده آمار و ریاضی اصفهان
 11. .تبریز                         سالن همایش بانک مسکن تبریز
 12. کردستان                    اداره بازرسی استان کردستان سالن 100 نفره
 13. زاهدان                       کانون شهید مسلم کیخواه زاهدان سالن 280 نفره
 14. تهران                         دانشگاه دامپزشکی تهران سالن 220 نفره
 15. سمنان                        فرماندهی تیپ12 سمنان سالن ور ای پی 80 نفره
 16. تبریز                         دانشکده فنی تبریز سالن شماره 3 (200 نفره)
 17. اراک                          آموزشکده فنی و حرفه ای امیرکبیر اراک سالن 500 نفره
 18. کاشمر                        دانشگاه آزاد اسلامی کاشمر- خراسان رضوی سالن 120 نفره
 19. اربیل                         دانشگاه شهرستان کویه- عراق سالن 422 نفره
 20. تهران                         مجتمع موئتلفه تهران  سالن 303 نفره
 21. همدان                        نیروی انتظامی ملایر سالن 200 نفره.